Google razdvaja Photos i Google+ servise

Čini se da Google planira da izvrši određene izmene na svojoj Google+ društvenoj mreži. Prvi na listi promena je Google+ Photos servis, jedna od najboljih funkcija ove ne tako popularne platforme. Kako Bloomberg u svom izveštaju javlja, Google želi da razdvoji Google + i Photos te rebrendira servis sa fotografijama i približi ga većem broju korisnika koji ne žele da koriste servis jer je povezan sa Google+. Photos će se pretvoriti u servis koji podseća na Flickr, iako Google već ima Picasa servis sa istom namenom. Google nije potvrdio ove planove, ali je istakao da kompanija uvek razmatra nove ideje koje se tiču fotografisanja, obrade i deljenja fotografija. 

Zatvoreno za komentarisanje.