Optimizacija sajta

Optimizacija sajtova

SEO optimizacija web sajta za pretraživa?e je proces unapre?enja kvaliteta i koli?ine saobra?aja od pretraživa?a ka web sajtu kroz rezultate pretrage. Naravno, što je sajt bolje rangiran, više ?e saobra?aja biti preusmereno sa pretraživa?a na njega.

Kao internet marketing strategija, SEO razmatra na?in funkcionisanja pretraživa?a kao i pojmove koji ljudi pretražuju. Optimizovanje web sajta prvenstveno uklju?uje menjanje sadržaja i kodiranje koje dovodi do poboljšanja njegovog rangiranja vezano za odre?ene klju?ne re?i.

Za SEO možemo re?i da je to na?in na koji možemo prilagoditi sadržaj stranica prilikom izrade neke web prezentacije. Tako?e, treba izvršiti prilago?avanje unutrašnje i spoljašnje strukture linkova, kako bi botovima pretraživa?a bile dostupnije i lakše za dalje indeksiranje. Web stranica je indeksirana od strane pretraživa?a, Google, Yahoo, Bing ili neki drugi, kada je pregledana i kada joj je dodeljena odgovaraju?a pozicija u rezultatima pretrage.

Optimizaciju sajta  možemo klasifikovati u dve kategorije

» On-page optimization,optimizacija koda i sadrzaja na web stranici
» Off-page optimization,sirenje popularnosti sajta u Internet-okruzenju.

Podelite …Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someone