Prvi koraci u korišćenju WHM administrativnog panela

Da bi pristupili vašem WHM panelu, potrebno je da dodate /WHM nakon vašeg imena domena (pod uslovom domen ukazao na vaš VPS sa nama). Tako, na primer, ako je vaš sajt domain.com, mo?i ?ete da pristupite svom VHM interfejsu tako što ?ete posetiti http://domain.com/whm.

Ako vaš domen još nije ukazao na svoj VPS, ne brinite, i dalje ?ete mo?i da pristupite svom WHM kucaju?i ime servera, a zatim ponovo dodavanje / WHM posle toga. Na primer, ako ste doma?in na vps9999.globalvps.net, mo?i ?ete da pristupite svom WHM u bilo kom trenutku tako što ?ete posetiti http://vm9999.globalvps.net/whm.

Imajte na umu da, bez obzira koji od ova dva na?ina koristite za pristup WHM-u, dobi?ete upozorenje da sertifikatu SSL koji se koristi za bezbedne ne može verovati, jer nije potpisan od strane poznatog Certificate Authoriti (CA).

Vi ne morate da brinete o ovom upozorenju – veza je i dalje sigurna i možete bezbedno da prihvatite. Razlog za upozorenje je da cPanel koristi Shared SSL. Još jednom, ovo nije problem i možete bezbedno da prihvatite sertifikat i pre?ite na stranicu za prijavu.

Kada prihvatite sertifikat, novi prozor prijava ?e se pojaviti pitaju?i vas za korisni?ko ime i lozinku. Korisni?ko ime je vaš cPanel korisni?ko ime i lozinka je vaš cPanel lozinka. Ako odbijete da sada u?ete u akreditive za prijavljivanje i kliknite na dugme Otkaži, vide?ete standardno prijavljivanje na WHM:
Kada se prijavite, vide?ete WHM Po?etna
U levoj koloni su sve opcije koje imate za upravljanje hosting uslugom. Oni su podeljeni u nekoliko sekcija, a postoji opcija za brzo pronalaženje opcija koja vam je potrebna.

WHM admistrativni panel

WHM admistrativni panel

Imena sekcija su prili?no razumljiva sama po sebi, a mi ?emo pokriti najvažnije u našim uputstvima. Sekcije koje ?e te verovatno najviše pose?ivati su paketi i funkcije naloga. Ovo je mesto gde možete da kreirate, izmenite i uklonite hosting pakete i ra?une. Mi ?emo ih detaljno obraditi.

Podelite …Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Zatvoreno za komentarisanje.