SEO saveti

Nekoliko bitnih saveta koji Vam mogu pomoći u optimizaciji sajta.

 • Unapredite mrežu sajtova koji linkaju na vaš sajt. Objavite vašu adresu na stranice sa visokim PageRank-om.
 • Prijavite mapu sajta na Google, Yahoo, MSN i ostale poznatije pretraživače
 • Napravite jedinstveni i kvalitetni sadržaj. Izbjegavajte preuzimanje identičnog sadržaja sa drugih sajtova. Ne stvarajte duple stranice
 • Proverite da li su ključne riječi povezane sa sadržajem stranice. Izbjegavajte nasilno ubacivanje različitih ključnih reči kako bi nakratko privukli posjetitelje.
 • Koristite text umesto slika u vašem sadržaju, linkovima i važnim naslovima.
 • koristite SEO friendly URLs. Neki pretaživači mogu imati problema sa indeksiranjem dinamičkih stranica.
 • TITLE tag bi trebao imati 60-80 znakova
 • META tag opis bi trebao imati 160-180 znakova
 • META tag ključne reči bi trebale imati maksimum 15-20 reči
 • Optimizujte strane sa Zaglavljima (H1, H2, H3 tagovi) koji sadrže glavne ključne reči za odredjenu stranicu.
 • Provjerite ispravnost vašeg CSS i HTML koda.
 • Neka TITLE i ALT argumenti budu dobro napisani
 • Koristite robots.txt datoteku kako bi kontrolisali pretraživače i razne robote u indeksiranju stranica. Na taj način možete onemogućiti pristup robotima specifičnim direktorijima ili stranicama
 • Izbjegavajte servirati drugačiji sadržaj pretraživačima i njihovim robotima od sadržaja koji prikazujete običnom posjetitelju
 • Izbjegavajte objavljivanje linkova koji vode na sumnive sajtove
 • Izbjegavajte ekscesivno korištenje razmene recipročnih linkova sa stranicama takvog tipa
 • Ne objavljujte skrivene linkove i tekstove. Prikažite pretraživaču ono što prikazujete i poseticima
 • Učinite svoj sajt jednostavnim za korišćenje
 • Proverite strukturu linkova na stranici