SEO tutorial (drugi deo)

2. Interni faktori rangiranja

Nekoliko faktora utiče na poziciju sajta u rezultatima pretrage. Oni se mogu podeliti na spoljne i unutrašnje faktore rangiranja. Interni faktori rangiranja su oni koji su pod kontrolom SEO (tekst, raspored, itd).

2.1 Web strana raspored faktora relevantnih za seo
2.1.1 Iznos teksta na strani
Stranice koja se sastoji od samo nekoliko rečenica je manje verovatno da će doći do vrha liste pretraživača. Pretraživači favorizuje sajtove koji imaju visok sadržaj informacija. Generalno, trebalo bi da pokušate da povećate sadržaj teksta vašeg sajta u interesu SEO. Optimalna veličina stranice je 500-3000 reči (ili 2000 do 20.000 znakova).

2.1.2 Broj ključnih reči na stranici
Ključne reči se moraju koristiti najmanje tri do četiri puta u tekstu. Gornja granica zavisi od ukupne veličine stranice – veća strana, više ključnih reč,i može biti ponavljanja. Reč fraze (kombinacije reči koje se sastoje od nekoliko ključnih reči) vrede posebno da se pomene. Najbolji SEO rezultati se primećuje kada se ključna fraza koristi nekoliko puta u tekstu sa svim ključnim rečima u frazi sa potpuno istim redosledom. Osim toga, sve reči iz fraze treba posebno koristiti nekoliko puta u preostalom tekstu. Takođe bi trebalo da bude nekih razlika (disperzija) u broju ulazaka za svaki od ovih ponovljenih reči. Uzmimo jedan primer.

2.1.3 Gustina reči i seo
Gustina reči je  mera relativne frekvencije reči u tekstu izražena u procentima. Na primer, ako se specifična reč koristi 5 puta na stranici koja sadrži 100 reči, gustina ključnih reči je 5%. Ako je gustina ključne reči previše nizka, pretraživač neće obraćati mnogo pažnje na njega. Ako je gustina previsoka, pretraživač može aktivirati svoj spam filter. Ako se to desi, stranica će biti kažnjeni i njen položaj u listama pretrage će biti namerno oborena. Optimalna vrednost gustine za ključne reči je od 5-7%. U slučaju ključnih reči i fraza, treba izračunati ukupnu gustinu svake pojedinačne ključne reči. U praksi, gustina ključnih reči ako je viša od 7-8% nema neke negativne posledice za seo. Međutim, nije neophodno i može smanjiti čitljivost sadržaja sa stanovišta korisnika.

2.1.4 Lokacija ključnih reči na stranici
Ključna reč ili fraza bliža početku dokumenta, postaje značajnija i za pretraživače.

2.1.5 Format teksta i seo
Pretraživači obraćaju posebnu pažnju na tekst koji je osvetljen ili posebno obeležen. Preporučujemo: – korišćenje reči u naslovima. Naslovi su tekst istaknut sa «H» HTML tagovima. U «h1» i «h2» ključne reči su najefikasnije. Trenutno, upotreba CSS vam omogućava da redefinišete izgled teksta obeležen sa ovim oznakama. To znači da su «H» oznake i dalje veoma važne u seo radu;. – Istakni ključne reči sa podebljanim fontom. Ne ističite ceo tekst! Samo naglasiti ključnu reč dva ili tri puta na stranici. Koristite «strong» Tag za naglašavanje umesto tradicionalnog «B» bold oznake.

2.1.6 «NASLOV» tag
Ovo je jedan od najvažnijih tagova za pretraživače. Iskoristite tu činjenicu u svom SEO radu. Ključne reči moraju da se koristi u naslovu. Link ka vašem sajtu koji se obično prikazuje u rezultatima pretrage će sadržati tekst izveden iz naslova. Funkcioniše kao vrsta virtuelne poslovne kartice za vašim stranicama. Često title tag tekst je prva informacija o vašem sajtu koju korisnik vidi. To je razlog zašto ne bi trebalo da sadrži samo ključne reči, ali i da bude informativan i privlačan. Kao po pravilu, 50-80 likovi iz title tag se prikazuju u rezultatima pretrage i tako bi trebalo da ograničite veličinu naslova na ovu dužinu.

2.1.7 Ključne reči u linkovima
Jednostavno seo pravilo – Koristite ključne reči u tekstu stranice za  linkove koji se odnose na druge stranice na vašem sajtu i svim spoljnim resursima Interneta. Ključne reči u takvim vezama će neznatno povećati rang stranice.

2.1.8 «» ALT atributi u slikama
Poželjno je  koristi HTML «ALT» tagove.  Ovaj tekst će biti prikazan ako pregledač ne preuzmete sliku ili ako. pregledač slika je onemogućen. Trenutno, Google pretraživač uzima u obzir tekst u ALT atribute onih slike koje su linkovi ka drugim stranicama. ALT atributi na drugim slikama se ignorišu. Nema informacija o drugim pretraživačima, ali možemo pretpostaviti da je situacija slična. Mi smatramo da su ključne reči mogu i treba da se koristi u ALT tagovima, ali. ova praksa nije od vitalnog značaja za SEO svrhe.

2.1.10 Ključne reči Meta tag
Ovaj Meta tag je inicijalno koristi za specifikaciju ključne reči za stranice, ali ga retko koriste pretraživači sada. Često se ignoriše u SEO projektima. Sledeće pravilo mora se poštovati za ovaj tag: samo ključne reči koje se upotrebljavaju u tekstu stranice mogu da se dodaju u njega.

2.2 Struktura sajta
2.2.1 Broj strana
Opšte SEO pravilo je: više, to bolje. Povećanje broja stranica na Vašem sajtu povećava vidljivost sajta na pretraživačima. Takođe, ako se nove informacije stalno dodaju na sajt, pretraživači smatraju ovo kao razvoj i širenje na sajtu. Ovo može dati dodatne prednosti u rangiranju. Povremeno bi trebalo da seobjavi više informacija na  vašem sajtu – vesti, saopštenja, članci, korisni saveti, itd

2.2.2 Navigacija
Po pravilu, svaki sajt ima navigacioni meni. Koristite ključne reči u vezama, to će dati dodatni značaj SEO stranice na koje se odnose veze.

2.2.3 Ključne reči u nazivima stranica
Neki SEO stručnjaci smatraju da korišćenjem ključnih reči u imenu HTML stranice može imati pozitivan efekat na svojoj poziciji u rezultata pretrage.

2.2.4 Izbegavajte poddirektorijume
Ako nema previše stranica na vašem sajtu (do nekoliko desetina), najbolje je da se stavi sve u root direktorijum vašeg sajta. Pretraživači smatraju takve stranice važnijim od onih u poddirektorijumima.

2.2.5 Jedna stranica – jedna ključna fraza
Za maksimalni SEO pokušajte da svaku stranicu optimizujete za sopstvene ključne fraze. Ponekad možete izabrati dve ili tri srodne fraze, ali svakako ne bi trebalo da pokuša da optimizujem stranicu za 5-10 fraza odjednom.

2.2.6 SEO i Glavna strana
Optimizirajte glavnu stranicu svog sajta (index.html) za kombinacije reči koje su najvažnije. Ova stranica će najverovatnije doći do vrha liste pretraživača. Moja seo zapažanja ukazuju da glavna strana čine i do 30-40 odsto% ukupnog saobraćaja pretrage za neke sajtove

2.3 Zajednički seo greške
2.3.1 Grafička zaglavlje
Veoma često sajtovi su dizajnirani sa grafičkim zaglavljima. Često vidimo sliku sa logom kompanije da zaposeda punu širinu stranice. Nemoj to da radiš! Gornji deo stranice je vrlo vredno mesto gde bi trebalo da ubacite svoje najvažnije ključne reči za najbolji SEO. U slučaju slike, tu poziciju gubiš, jer pretraživači ne mogu da koriste slike. Ponekad možete naići do potpuno apsurdnih situacija: zaglavlje sadrži tekst sa informacijom, ali da da bi njegov izgled bio atraktivniji,pravi se u obliku slike. Tekst u njoj ne može biti indeksiran od strane pretraživača tako da to neće doprineti u boljem rangiranju. Ako morate da predstavi logo, najbolji način je da se koristi hibridni pristup – postavite grafiku logotipa na vrhu svake stranice i sa veličinom tako da ne zauzima celokupnu širinu.

2.3.2 Grafički navigacija meni
Situacija je slična prethodnoj – unutrašnji linkovi na vašem sajtu treba da sadrži ključne reči, koji će dati dodatnu prednost u rangiranju seo. Ako se vaš meni navigacija sastoji od grafičkih elemenata kako bi se učinio atraktivnijim, pretraživači neće moći da indeksiraju tekst veza.  Ako nije moguće da se izbegne korišćenje grafički meni, barem ne zaboravite da navedete ispravne atribute ALT za sve slike.

2.3.3 Script navigacije
Ponekad skripte se koriste za navigaciju sajta. Kao seo radnik, trebalo bi da shvate da pretraživači ne mogu da čitaju ili izvrši skripte. Dakle, veze napravljene uz pomoć skripte neće biti dostupane pretraživačima, robot ih neće slediti i tako delove vašeg sajta neće biti indeksirani.

2.3.4 Sesija identifikator
Neki sajtovi koriste sesije identifikatore. To znači da svaki posetilac dobija jedinstvenu parametar (& session_id =). Ovaj ID se dodaje na adresu svake stranice koju ste posetili na sajtu. Session ID pomaže vlasnicima sajtova za prikupljanje korisnih statistike, uključujući informacije o ponašanju posetilaca. Međutim, sa stanovišta za pretragu robota, stranica sa novom adresom je potpuno nova stranica. To znači da svaki put robot kada dolazi do takvog sajta, dobiti novi identifikator sesije i da će smatrati stranice kao nove kad god ih posećuje. Ukoliko ste zainteresovani za seo za svoj sajt, preporučujem da izbegavate identifikatore sesije ako je moguće.

2.3.5 Preusmeravanje
Ne koristite preusmeravanja ukoliko ne postoji jasan razlog za to.

2.3.6 Skriveni tekst, obmanjujuća SEO metoda
Poslednja dva pitanja nisu baš greške, već namerna pokušaji da se obmanjuju pretraživači pomoću ilegalnog seo metoda. Skriveni tekst (kada boja teksta se poklapa sa pozadinom, na primer) omogućava da vlasnici sajtova uklope stranicu sa svojim željenim ključnim rečima, bez uticaja na  logiku ili vizuelni izgled. Takav tekst je nevidljiv za ljudske posetioce, ali će se videti kod robota. Korišćenje takvih metoda optimizacije je prevara može da dovede do zabrane sajta. Može se isključiti iz indeksa (baza) na pretraživaču.

2.3.7 Jedna pixel linkovi, SEO prevare
Ovo je još jedna obmana za SEO. Pretraživači smatraju korišćenje sitnih, gotovo nevidljive, grafičkih slika linkova samo jedan piksel širine i visine, kao pokušaj obmane, što može dovesti do zabrane sajta.