Šta je Sitemap? (prvi deo)

Za potrebe ovog tutorijala ćemo se fokusirati na Sitemap protokol 0.9 koji je uveo SiteMaps.org koja je standard, potvrđen i koristi ga Google i većina drugih pretraživača.

Sitemap vam omogućava da kreirate fajl domaćin među ostalim datotekama u vašem nalogu koji informiše pretraživače o svim stranicama vašeg sajta. Drugim rečima, mapa sajta pruža pretraživača detaljne informacije o sadržaju vašeg sajta.

Iako se Sitemaps uglavnom koriste za poboljšanje indeksiranja vašeg sajta na pretraživačima, oni se mogu koristiti za pružanje pristup određenim stranicama. Na primer, stranice koje nisu dostupne preko svojih menija, mogu biti indeksirane od strane pretraživača, ako želite.

Mapa sajta ne utiče na normalan način robota – već samo proširuje vidljivost i dostupnost vašeg sadržaja.

Imajte na umu, da imati Sitemap na sajtu ne garantuje da će određene stranice biti indeksirane i uključene od strane pretraživača, niti utiče na rang vašeg sajta.

Najbolji način da se razume struktura sajta je da pogledate postojeći primer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url>
<loc>http://www.domain.com /</loc>
<lastmod>2008-01-01</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.8</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.domain.com/catalog?item=vacation_serb</loc>
<changefreq>weekly</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://www.domain.com/catalog?item=vacation_eu</loc>
<lastmod>2008-12-23</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://www.domain.com/catalog?item=vacation_new</loc>
<lastmod>2008-12-23T18:00:15+00:00</lastmod>
<priority>0.3</priority>
</url>
<url>
<loc>http://www.domain.com/catalog?item=vacation_ns</loc>
<lastmod>2008-11-23</lastmod>
</url>
</urlset>

Zatvoreno za komentarisanje.