All posts tagged baza podataka

Kako da optimizujete svoju Drupal bazu podataka?

Postoje dva jednostavna načina da optimizujete tabele u Vašoj bazi podatak. Najlakši način je da instalirate DB Maintenance modul. Nakon što je modul instaliran i aktiviran, možete da mu pristupite iz svog Drupal admin panela Administer > Site configuration > DB maintenance. Izaberite tabele koje želite da optimizujete i kliknite Optimize now. Drugo, nešto komplikovaniji…