All posts tagged cms

Koji je najbolji CMS?

Kreiranje uspešnog veb sajta je sada lakše nego ikada zbog Content Management System (CMS). Sa CMS-om možete da kreirate i objavite razne veb sadržaje. CMS vam pomaže da zadržite vaš sajt da bude dobro organizovan i sveobuhvatan, smanjite troškove održavanja sajta, povećati sigurnost podataka. Na ovaj način, CMS je izvanredno rešenje za mala i srednja…

CMS aplikacije poređenje: Joomla ili Drupal

Joomla i Drupal spadaju u red najpopularnijih CMS (Content Management Sistem) aplikacija. Nude slične mogućnosti, ali, naravno, svako ima svoje jake i slabe tačke. Ovde su samo najvažnije: Joomla: – Mnogo lepih besplatnih i komercijalnih šablona; – Vrlo razumljiv i jednostavan za upotrebu; – Mnogo besplatnih i komercijalnih modula / plugins / komponenata; – Velika…