All posts tagged internet

FTP vodič

Kаko koristiti FTP zа prenos dаtotekа? Zа prenos dаtotekа preko File Trаnsfer Protocol-a (FTP), potrebno je dа se uspostаvi FTP veza. Dа biste uspostavili FTP vezu možete dа koristite stаndаrdne web brovsere (Internet Ekplorer, Mozillа Firefox, itd) ili FTP klijent. Dа biste preneli dаtoteke FTP-om morаte dа imаte FTP nаloge zа web server na koji…

Uvod u Web hosting

Kako mogu imati svoj web sajt? Šta je Web Host? Šta je Internet Service Provider? Šta je World Wide Web? Web je mreža računara širom sveta. Svi računari u mreži mogu da komuniciraju jedni sa drugima. Svi računari koriste komunikacioni protokol koji se zove HTTP . Kako mreže radi? Web informacije se skladište u dokumentima…