Izrada sajtova u Drupalu

Izrada sajta u Drupalu

Drupal je CMS (content management system) – sistem za upravljanje web sadržajem. Omogućava administratorima web sajta da organizuju i prikažu sadržaj, da prilagođavaju prikaze.

Drupal je pisan u PHP-u, programskom jeziku koji je poznat po upotrebi prilikom dizajniranja dinamičkih web sajtova. Drupal radi u mnogim operativnim sistemima (Windows, Mac OS X, Linux, i drugi). Međutim, potrebno mu je obezbediti bazu podataka, poput MySQL, za skladištenje sadržaja i podešavanja. Modulima se može čak promeniti i Drupalovo osnovno ponašanje kako bi se napravio bolji web sajt.

Drupal je dobio brojna priznanja zbog svoje koristi. Poznat je i po svojoj dinamičkoj prirodi: web sajtovi koji su dizajnirani u Drupalovom okruženju se mogu vrlo brzo modifikovati, prostom izmenom modela.

Neke od mogućnosti koje Drupal nudi:

  • Kreirate svoj CMS da izgleda i deluje kako vi želite kako u admin tako i user panelu
  • Spasavanje sadržaja u više kategorije
  • Kreiranje svojih kategorija i dodatnih kategorija koliko želite
  • Putem extenzije Contemplate možete sami da definišete šta i kako će prikazivati u introtextu, bodytextum
  • Drupal omogućava definisanje prikazivanja svakoga sadržaja na poseban način
  • Nije ograničen kategorijama, koje možete da kreirate kao multiple, checkboxove, dropdown menije
  • Pozivanje sadržaja na pojedinoj stranici nije ograničeno njegovom kategorijom ili sekcijom, jer bilo gde možete da prikažete bilo sta sa EasyFilter extenzijom
  • Drupal ima jako dobar integirsan sistem za korisnike
  • Forum i Blog su autmatski deo core instalacije