Izrada web sajtova

Izrada sajtova

Internet sajt je veoma važan za poslovanje bilo koje firme. Izrada sajta je najisplativiji na?in reklamiranja. Internet sajt je dostupan svima non-stop. Ulaganje u izradu internet sajta se veoma brzo vra?a kroz sticanje novih klijenata i višestruko pove?anje prodaje.

Osnovni zahtevi koje sajt mora da ispuni su svakako:

 • Web sajt mora da bude prijatan za oko. Lep sajt ostavlja dobar utisak o Vašoj firmi. Dizajn je jako bitan. Svaki naš sajt ima unikatan izgled.
 • Web sajt mora da bude dobro organizovan, lak za navigaciju.
 • Programiranje internet sajta se mora vršiti po standardima.
 • Kompatibilnost sa razli?itim web browserima
 • Optimizovanost web sajta za internet pretraživa?e

Izrada sajtova obuhvata kreiranje grafi?kog dizajna za budu?i izgled web prezentacije.

Naš proces izrade sajtova uklju?uje slede?e:

 • Definisanje projekta: ovu fazu karakterišu razli?ite aktivnosti sakupljanja, sistematizacije i analize informacija.
 • Web dizajn stranica kao i navigacije na njima
 • Raspored sadržaja na sajtu
 • Postavljanje odredjenih web sajt funkcionalnosti
 • Odabir profesionalnih fotografija u skladu sa odabranom temom sajta
 • Zakupljivanje domena u vaše ime
 • Postavljanje web prezentacije na servere
 • Prijavljivanje sajta na najbitnije pretraživa?e

Podelite …Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someone