Redizajn web sajta

Redizajn web sajtova

Postoji bezbroj r?zlog? za rediz?jn sajta. Postavite sebe nekoliko pit?nj?. D? li ste z?dovoljni s? v?šim trenutnim s?jtom? D? li je v?š s?jt u skl?du s? ?ktuelnim web satandardima? D? li su v?ši posetioci z?dovoljni posetom vaseg sajta? D? li je s?jt r?zumljiv i da li ima laku navigaciju, da li se lako nalazi na pretraziva?ima?

Ako je odgovor na ova pitanja ne onda je Vaš sajt spreman za redizajn.

Naš web dizajn studio nudi usluge redizajna koje ?e popraviti grafi?ki izgled, upotrebljivost i, generalno, kredibilitet vašeg postoje?eg web sajta.

Jako bitna stvar koju treba imati na umu kada se radi redizajn su vaši stari posetioci. Korisni?ki interfejs i njihovo dosadašnje iskustvo trebalo bi da budu glavni fokus u bilo kom redizajnu. Ne smemo da dozvolimo da stari korisnik pomisli da se našao na nekom drugom sajtu a ne na onom na koji se do sada navikao i na neki na?in zapamtio logo, boje i ostale elemente sajta. Redizajn mora biti takav da ne izgubimo stare korisnike koji zbog druga?ije navigacije a starih navika mogu da odu sa novog sajta.

Nas proces redizajna sajta sastoji od:

  • Analize starog sajta
  • Predlog novog dizajna
  • Razvoj sajta, implementacija cms-a
  • Optimizacija sajta za pretraživa?e
  • Provera svih funkcionalnosti
  • Isporuka sajta prebacivanje na klijentski server

Dizajn koji je prilago?en svim ure?ajima

61% positilaca vaseg sajta koji pristupaju preko mobilnih telefona ponovo ?e se vratiti ako je taj sajt prilago?en mobilnim telefonima i jednostavan za koriš?enje. Mi radimo sajtove koji se lako u?itavaju i koji su prilago?eni svim ure?ajima

Podelite …Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someone