WHM (Web Hosting Manager)

WHM je administrativni deo cPanel-a, to je softver za upravljanje svim aspektima hosting servisa.

WHM vam omogu?ava da kreirate i upravljate hosting nalozima, dodajete i ure?ujete hosting planove i mogu?nosti i u celini da upravljate hosting serverom preko intuitivnog, lakog za koriš?enje interfejsa.

U našim WHM tutorijalima ?emo vam pokazati kako da upravljate vašim VPS-om pomo?u WHM interfejsa. Vide?ete kako da upravljate novim i postoje?im ra?unima, kako da pravite nove hosting planove, kako da izmenite DNS zone, kako da omogu?ite SSH pristup serveru i druge korisne stvari koje ?e vam pomo?i da preuzmete kontrolu nad vašim VPS-om i koristite sve mogu?nosti ovog softvera.

Podelite …Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Zatvoreno za komentarisanje.